Wiv Referendum – “Quo Vadis?” – 8/3/18

8 maart in Leeuwarden

In aanloop naar het WIV-Referendum toert de neutrale campagne van DichterBijDeBurger door Nederland.

8 maart as. doet de Peilbus Leeuwarden aan. In de culturele hoofdstad van Europa nemen wij de staat van onze democratie en het referendum onder de loep. Dit doen wij samen met Geerten Waling en Bart-Jan Heine.

De Staat van Nederland
Na 6 debatten is het tijd voor een pas op de plaats. Kunnen wij de rekening al opmaken? Wat de is de staat van ons land en haar democratie? Op 22 februari werd het raadgevende referendum na amper 3 jaar naar de prullenbak doorverwezen, terwijl tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 maar liefst 90 van de 150 zetels naar partijen gingen die voor het raadgevende referendum waren. Referendum, Quo Vadis; waar komt deze ommekeer vandaan?

Vroeger
Opstanden in Nederland zijn van alle tijden. Van de professionele bestuurders in Brussel in de 16e eeuw die dachten dat schaalvergroting de juiste weg was, naar de ‘perfect storm’ die losbarstte in de Geuzentijd, tot de rellen die ontstaan wanneer er plannen zijn voor een AZC. Deze voorbeelden kunnen het idee geven dat een legitimiteitscrisis Nederland niet vreemd is. Het steeds oproepen van een ‘sense of urgency’ leidt tot veranderingen in politieke meningen en politiek gedrag van Nederlanders volgens Geerten Waling in zijn boek Gemeente in de genen. Waling waarschuwt dat door de afwezigheid van ‘goed’ nieuws in de media de minder stabiele democratie zich als een self-fulfilling prophecy langzaam te gronde brengt. Waling signeert diezelfde avond deze kersverse publicatie.

Nu
Bart-Jan Heine constateert dat een referendum tegen de logica van het Nederlandse systeem ingaat. Een referendum past bij een stelsel waarbij de meerderheid beslist, niet bij het Nederlandse polderen. In dezelfde adem stelt hij ook dat een referendum onmisbaar is om de politieke onvrede te kunnen absorberen. Dit hoge druk ventiel zorgt voor een stabieler systeem en steun onder de bevolking. Rutte III heeft al aangegeven de uitslag naast zich neer te leggen. Heeft stemmen dan überhaupt nog zin? Is er een toekomst voor volksraadplegingen in Nederland?

Hoe nu verder?
Heine zoekt steun bij Arend Lijphart. Lijphart stelt dat een verdeeld en gepolariseerd land stabiel kan worden gehouden als elites samenwerken en grote politieke kwesties pacificeren (neutraliseren). Maar of dit houdbaar is op de lange termijn is nog maar de vraag. En politieke elites worden anno nu al snel gezien als onderdeel van een partijkartel, nietwaar? Het niet oplossen van problemen en het op de agenda laten staan kan anti-systeemkrachten oproepen. Is het huidige Raadgevend Referendum Wiv een voorbeeld waarbij anti-systeemkrachten worden opgeroepen? En hoe moet de recente intrekkingswet worden beschouwd?

Meedoen?
Meld je aan voor onze gratis toegankelijke bijeenkomst of ga online als we live zijn. Kom naar onze gratis toegankelijke bijeenkomsten, of kijk live mee en doe online mee. We doen 12 provincies in 12 dagen aan.

Of … ‘bekijk het even’ terug via onze ‘Peiling Gemist’.

Foto’s Peilbus

Peilbus Leeuwarden 080318

Videos Peilbus

Foto’s Debat

Café Politiek Leeuwarden 080318

Videos Debat

Sprekers

Geerten Waling
Historicus & Publicist
Auteur Gemeente in de Genen

Bart-Jan Heine
Docent Bestuurskunde
NHL-Thorbeck Academie

Gesprekleider

Dirk-Jan Keijser

redactie

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus