Regels

Peilbus

Peilbusregels zijn nodig om de stroom aan sprekers ook de ruimte te geven om hun zegje te doen. De redactie kan op voorhand geen zekerheid geven dat iedereen in de Peilbus kan plaatsnemen.
Uiteraard nodigen wij passanten uit om plaats te nemen, maar wellicht bent u al zeker van uw zaak? Stuur ons via de contactknop een verzoek zodat de redactie een afweging kan maken in balans, hoeveelheid sprekers en dergelijke. Bij een match maken we direct een afspraak met u per email. Bij aankomst bij de Peilbus spreekt u een van onze provincieconsuls aan en toont ui de bevestiging.
In de Peilbus staat het Dagthema centraal en is geen ruimte voor het nieuws van de dag. Via het Dagthema op deze website, maar ook de Peilbusposters, flyers en dergelijke kunt u zich daarop oriënteren.

Debatregels

Na de pauze wordt de vervolgbijeenkomst ingericht. Dan is het tijd voor discussie in debat bij Café Politiek. Soms begint de bijeenkomst met een inleiding, soms is er meteen sprake van debat. Stellingen zijn leidend en het is vooral van belang te wachten totdat u het woord krijgt. Onze digitale bezoekers horen anders uw vraag niet en ook bent u dan niet in beeld. Ruimte is er ook voor de online gasten van Café Politiek: vragen vanaf de sociale media worden doorgespeeld aan u en onze sprekers.

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus