De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) lijkt veel onzekerheden in zich te bergen. En wie is daar bang voor of onzeker over? En waarom is men bang, en levert de sleepwet nu juist een oplossing voor het probleem, of is de wet zelf een reden om bang te worden? Kortom: is de sleepwet een bedreiging, of beschermd hij de nette burger?

redactie

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus