De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) roept op tot discussie. Zoveel discussie dat hierover een Raadgevend Referendum wordt gehouden. Deze wet, ook wel verbasterd tot ‘Sleepwet’, geeft de opsporingsdiensten van de overheid, verregaande bevoegdheden om bijvoorbeeld informatie van burgers te onderscheppen met als doel plannen voor aanslagen tijdig te kunnen opsporen en te verijdelen.

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus