In de #Peilbus met onze spreker, Bart Brands

Thema: Bedrijfsgeheimen; Zijn ze nog wel veilig, of maakt de overheid zich schuldig aan bedrijfsspionage…?

Onzekerheden lijkt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in zich te bergen. Maken bedrijven zich zorgen, en levert de sleepwet nu juist een oplossing voor het probleem, of is de wet zelf een reden voor bedrijven zich zorgen te maken?

redactie

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus