Bij Vindicat atque Polit in Groningen. Om te praten over de ‘Sleepwet’ en bedrijfsgeheimen. In de Peilbus gaven mensen hun mening. En we debatteerden in het gebouw van Vindicat. Wat vind jij? Ga je stemmen?

Thema: Bedrijfsgeheimen; Zijn ze nog wel veilig, of maakt de overheid zich schuldig aan bedrijfsspionage…?

Onzekerheden lijkt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in zich te bergen. Maken bedrijven zich zorgen, en levert de sleepwet nu juist een oplossing voor het probleem, of is de wet zelf een reden voor bedrijven zich zorgen te maken?

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus