Wat ze in Zeeland vinden van de Sleepwet…werd in onze Peilbus besproken.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) brengt voor veel mensen de nodige onzekerheden met zich mee en roept daarmee discussie op. Zoveel discussie dat hierover een RR wordt gehouden. Deze wet, ook wel verbasterd tot ‘Sleepwet’, geeft de opsporingsdiensten van de overheid, verregaande bevoegdheden om bijvoorbeeld informatie van burgers te onderscheppen met als doel plannen voor terroristische aanslagen tijdig te kunnen opsporen en te verijdelen. Daarmee is angst voor opkomend terrorisme een belangrijk motief voor deze nieuwe wetgeving.

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus