De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) brengt voor veel mensen onzekerheden met zich mee en roept daarmee discussie op. Over de WiV wordt een Raadgevend Referendum gehouden. Deze wet, ook wel verbasterd tot ‘Sleepwet’, geeft opsporingsdiensten, verregaande bevoegdheden om bijvoorbeeld informatie van burgers te onderscheppen.  met als doel plannen voor terroristische aanslagen tijdig te kunnen opsporen en te verijdelen.

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus