Vraagstelling

Hoe kan een organisatie de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) afdoende aan u voorleggen? Dat is uitdaging. Niet voor ons gemak, maar voor uw afweging hebben wij een aantal dagthema’s bepaald waarmee een palet aan onderdelen wordt besproken op de livestream. Met u, volksvertegenwoordigers en dagexperts uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de media en de overheid. Door het toepassen van thematiek valt er ook wat te kiezen: welke bijeenkomst woont u graag bij en wat kijkt u terug? Vragen waar alleen u een antwoord op heeft.

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus