Doelstelling

De doelstelling van onze neutrale gesprekkenreeks is om ons samen met u en vele anderen te informeren over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet gaat over de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).  

Doordat we naast het organiseren van de 24 bijeenkomsten deze ook gaan ‘uitzenden’ en door de toepassing van sociale media voor, tijdens en na de campagne in februari worden in potentie tal van doelgroepen bereikt dan bijvoorbeeld in 2006 waarbij de informatiesamenleving nog ‘platter’ te noemen was.

Ook het organiseren van fysieke bijeenkomsten en het direct ook ondersteunen met beeldopnamen maakt het te bereiken aantal stemgerechtigden fundamenteel anders. Het gaat dan om Fysieke en Digitale doelgroepen. Fysieke doelgroepen zijn burgers die we aanspreken, die onze activiteiten zien (lezen) en die te gast zijn en of komen. Digitale doelgroepen zijn burgers die we –direct en indirect- digitaal bereiken en die zich informeren, reageren en die wellicht ook op een later moment kunnen komen.

Over deze nieuwe Wiv verschillen de meningen en het Raadgevend Referendum is als zodanig ook het moment bij uitstek om op te komen voor uw eigen belangen en die van andere partijen te wegen. Dat geldt voor u en andere belangengroepen en de komende periode kunt u zich laven in de vele nieuwsitems die in de media zijn op te tekenen. Emotie speelt een rol, maar ratio weegt voor ons zwaarder: dit portaal biedt u bijvoorbeeld de kans om met ons een goed gesprek te voeren of rustig terug te kijken wat anderen belangrijk vinden. De uiteindelijke afweging is aan u op 21 maart 2018 bij de stembus.

Laatste video’s debatten

Laatste video’s Peilbus